lauantai 28. helmikuuta 2015

runo itse


Tämä on oikea runo. Tämä ei ole ironinen metaruno. Tämä on ihan oikea runo, joka ei viittaa Magritten maalaukseen vuodelta 1929. Tämä ei ole kuva runosta. Tämä on runo itse.
torstai 5. helmikuuta 2015

metafyysillinen fragmentti


todennäköisesti on. mutta on huomattavasti epätodennäköisempää, että on jotakin, kuten esimerkiksi olemista. ”on on, ei on ei on”, sanoisi esisokraatti tietämättä olevansa esisokraatti, mikä on puolestaan epistemologinen sekä historianfilosofinen ongelma, mutta emme puhu niistä tällä kertaa.


sunnuntai 1. helmikuuta 2015

Ceci n'est pas une plaisanterie
Seuraavassa aion ensin käyttää kankeaa kieltä. Tämän jälkeen aion toistaa sen mitä edellä sanoin ja edetä johtopäätökseen.

Toisaalta voisi ajatella, että olisi mahdollista, jopa sanan kirjaimellisessa merkityksessä, joka poikkeaa jossain määrin populuksen sille antamasta käytöstä, monistaa käytäntöjä – ainakin metaforisesti, mutta kenties myös epämetaforisesti – useisiin erilaisiin ja monenlaatuisiin kontekstisidonnaisiin yhteyksiin, joita voidaan tarkastella perspektiiveistä (huom! monikko). Näin sanoessani en kuitenkaan väitä, että pitäisi ajatella olevan mahdollista monistaa – reprodusoida – käytäntöjä.

Edellä olen todennut, että voisi ajatella – olisi mahdollista, jopa sanan kirjaimellisessa merkityksessä, joka poikkeaa jossain määrin populuksen sille antamasta käytöstä – monistaa käytäntöjä – ainakin metaforisesti, mutta kenties myös epämetaforisesti – useisiin erilaisiin ja monenlaatuisiin kontekstisidonnaisiin yhteyksiin, joita voidaan tarkastella perspektiiveistä (huom! monikko) (sic). Näin sanoessani en kuitenkaan väitä, että pitäisi ajatella olevan mahdollista monistaa, reprodusoida, käytäntöjä.

Kenties tärkein johtopäätös on, että voisi ajatella, että olisi mahdollista, jopa sanan kirjaimellisessa merkityksessä, joka poikkeaa jossain määrin populuksen sille antamasta käytöstä, monistaa käytäntöjä – ainakin metaforisesti, mutta kenties myös epämetaforisesti – useisiin erilaisiin ja monenlaatuisiin kontekstisidonnaisiin yhteyksiin, joita voidaan tarkastella perspektiiveistä (huom! monikko) (sic). Näin sanoessani en kuitenkaan väitä, että pitäisi ajatella olevan mahdollista monistaa, reprodusoida, käytäntöjä.