sunnuntai 1. helmikuuta 2015

Ceci n'est pas une plaisanterie
Seuraavassa aion ensin käyttää kankeaa kieltä. Tämän jälkeen aion toistaa sen mitä edellä sanoin ja edetä johtopäätökseen.

Toisaalta voisi ajatella, että olisi mahdollista, jopa sanan kirjaimellisessa merkityksessä, joka poikkeaa jossain määrin populuksen sille antamasta käytöstä, monistaa käytäntöjä – ainakin metaforisesti, mutta kenties myös epämetaforisesti – useisiin erilaisiin ja monenlaatuisiin kontekstisidonnaisiin yhteyksiin, joita voidaan tarkastella perspektiiveistä (huom! monikko). Näin sanoessani en kuitenkaan väitä, että pitäisi ajatella olevan mahdollista monistaa – reprodusoida – käytäntöjä.

Edellä olen todennut, että voisi ajatella – olisi mahdollista, jopa sanan kirjaimellisessa merkityksessä, joka poikkeaa jossain määrin populuksen sille antamasta käytöstä – monistaa käytäntöjä – ainakin metaforisesti, mutta kenties myös epämetaforisesti – useisiin erilaisiin ja monenlaatuisiin kontekstisidonnaisiin yhteyksiin, joita voidaan tarkastella perspektiiveistä (huom! monikko) (sic). Näin sanoessani en kuitenkaan väitä, että pitäisi ajatella olevan mahdollista monistaa, reprodusoida, käytäntöjä.

Kenties tärkein johtopäätös on, että voisi ajatella, että olisi mahdollista, jopa sanan kirjaimellisessa merkityksessä, joka poikkeaa jossain määrin populuksen sille antamasta käytöstä, monistaa käytäntöjä – ainakin metaforisesti, mutta kenties myös epämetaforisesti – useisiin erilaisiin ja monenlaatuisiin kontekstisidonnaisiin yhteyksiin, joita voidaan tarkastella perspektiiveistä (huom! monikko) (sic). Näin sanoessani en kuitenkaan väitä, että pitäisi ajatella olevan mahdollista monistaa, reprodusoida, käytäntöjä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti