torstai 10. marraskuuta 2011

kokeellinen runous 1

Kokeellisessa runoudessa pyrkimyksenä on mahdollistaa kontrolloitujen ja systemaattisten havaintojen tekeminen ja mahdollisimman luotettavien tutkimustulosten saaminen. Kokeellinen runous voidaan jakaa varsinaiseen eli laboratiiviseen kokeelliseen runouteen ja kvasikokeelliseen runouteen. Varsinaisessa kokeellisessa runoudessa runotilanne on muodostettu siten, että runoilija pystyy havainnoimaan ilmiöiden vaikutuksia ja syy-seuraus-suhteita kontrolloimalla kaikkia ilmiöön liittyviä tekijöitä. Kvasikokeellisesta runoudesta puuttuu varsinaisen kokeellisen tutkimuksen peruslähtökohta eli tutkittavien kohteiden satunnainen jaottelu koe- ja kontrolliryhmiin. Kokeellista runostrategiaa voidaan toteuttaa monella tavalla ja koeaineiston analyysissa voidaan hyödyntää erilaisia laadullisia ja määrällisiä analyysimenetelmiä. Tilastollinen tarkastelu edellyttää määrällisiä analyysimenetelmiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti